top of page

נפתחת ההרשמה להשתתפות בקהילת מו"פ עירונית

אנו קוראות לבעלי תפקידים ומורים פורצי דרך, מבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, להצטרף אלינו

לקהילת מו"פ עירונית לקידום החיבור בין אדם ומ.ד.ע. -  מצוינות, דעת, ערכים.

להיות חלק ממנהיגות עירונית מתחדשת ופורצת דרך

להוביל את תהליכי הפיתוח הבית ספריים, להיפגש עם מובילי ומשפיעי החינוך בעיר ובארץ,

לקבל ידע, מיומנויות  וכלים עדכניים להובלת תהליכי יזמות וחדשנות.

 

במסגרת תכנית ההכשרה תצאו לסיורי השראה, תיפגשו עם אנשים פורצי דרך ותקבלו ליווי אישי ביישום והובלת הנושא בבית הספר שלכם. ההכשרה תעשה במסגרת השתלמות מוכרת מטעם משרד החינוך לגמול של 30 שעות.

יום ושעת ההשתלמות יפורסמו בהמשך.

ההשתלמות תורכב בעיקר מסיורים, סדנאות מגוונות ועשייה בבית

 

הספר . סילבוס מדויק יועבר בהמשך.

 

שימו לב:

בימים אלה הופץ קול קורא ליוזמות בית ספריות חדשות  בעלות תפיסה המחברת בין אדם ומ.ד.ע - מצוינות, דעת וערכים או איגום והרחבת תשתיות ליוזמה חינוכית בת-קיימא, מתוך כוונה שהיוזמה תיטמע בתרבות המוסדית  ותמשיך להתפתח בתרבות הרשותית. על היוזמות להתחבר לתפיסה העירונית ולערכים והעקרונות המפורטים, להתבסס על כוחות פנימיים (ולא רק מיקור חוץ) ועל איגום משאבים פנימיים.  אגף החינוך יעניק מענק כספי לבתי הספר שייבחרו.

בתי ספר להם תהיה נציגות בקהילת המו"פ העירונית יקבלו עדיפות בקבלת ליווי ומשאבים עירוניים ליישום.

לוגו.jpg
bottom of page